Data en persoonsgegevens

Privacybeleid

4 oktober 2019

Rolsteigers.nl is onderdeel van Van der Veen Magazijnstellingen BV, gevestigd aan Fledderbosweg 1, 9798 TH te Garmerwolde, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat we de persoonsgegevens die je met ons deelt met grote zorgvuldigheid behandelen. In deze privacyverklaring vind je meer informatie over hoe we dat doen. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via info@rolsteigers.nl.

Persoonsgegevens die Rolsteigers.nl verwerkt

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst of het product dat je bij ons afneemt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Locatiegegevens
 • Interesses
 • Apparaat- en gebruiksgegevens
  Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons versterkt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op onze website, in correspondentie en/of via de telefoon.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Rolsteigers.nl verwerkt

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens, zoals godsdienst/levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden of Burgerservicenummer.

Daarnaast hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar als hiervoor geen toestemming is gegeven door een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker echt 16 jaar of ouder is. We raden ouders/voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat er onverhoopt toch gegevens worden verzameld van een kind zonder dat hier ouderlijke toestemming voor is gegeven? Laat het ons dan weten via info@rolsteigers.nl, dan verwijderen wij de gegevens.

Met welk doel verwerkt Rolsteigers.nl persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te handelen nadat je een product/dienst hebt afgenomen.
 • Om de producten/diensten te kunnen leveren.
 • Om contact met je op te kunnen nemen als dit nodig is om een product of dienst te kunnen leveren of om je vragen te beantwoorden.
 • Om je e-mails te sturen met daarin informatie over je bestelling of de bestelstatus.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je je op onze website hebt geregistreerd.
 • Om op basis van je surfgedrag onze website, producten en/of diensten te analyseren en te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rolsteigers.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang bewaart Rolsteigers.nl persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn van de gegevens is daarom ook afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Daarnaast is het in sommige gevallen wettelijk verplicht om gegevens een bepaalde tijd bewaren. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact op via info@rolsteigers.nl.

Delen van persoonsgegevens door Rolsteigers.nl met derden

We delen je persoonsgegevens met zakenpartners en derden wanneer dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren of wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Daarnaast is er een aantal andere gevallen waarin je persoonsgegevens met derden delen, maar dit zullen we alleen doen met jouw toestemming.

Met bedrijven die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo verzorgen we een gelijk niveau van beveiliging en kunnen we de vertrouwelijkheid van je gegevens waarborgen. Rolsteigers.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van de volgende leveranciers van producten/diensten die namens Rolsteigers.nl persoonsgegevens verwerken en met wie wij elk een verwerkersovereenkomst hebben gesloten:

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van GetHost. GetHost verwerkt namens ons persoonsgegevens en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. GetHost heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. GetHost is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

Verzending en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om het pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken hiervoor gebruik van pakketdiensten. Het is daarvoor noodzakelijk dat we je naam, adres en woonplaatsgegevens met de betreffende pakketdienst delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat er, door de pakketdienst, een onderaannemer wordt ingeschakeld, worden je gegevens ook aan deze partij ter beschikking gesteld. Pakketdiensten waar wij gebruik van maken zijn:

 • PostNL
 • Overige transportbedrijven (informeer voor meer informatie)

Boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens, en ook details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart zal je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruiken.

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. We maken namelijk gebruik van Google Analytics, waar we bezoekersgegevens analyseren om zo onze website en je ervaring op onze website te optimaliseren.

RAM Online Marketing

Wij maken gebruik van een online marketingbureau, namelijk RAM Online Marketing. Zij analyseren de data die op onze website wordt verzameld en combineren deze kennis met hun kunde om de website te optimaliseren. RAM Online Marketing heeft hierdoor ook toegang tot persoonsgegevens. Daarom hebben wij een verwerkersovereenkomst met het bedrijf gesloten. Zo wordt de veiligheid van je persoonsgegevens gewaarborgd.

Google One Drive

Wij werken met Google One Drive, een clouddienst die het mogelijk maakt om bestanden en gegevens op een externe server op te slaan. Zo kunnen wij de bestanden en gegevens gemakkelijker delen met werknemers binnen ons bedrijf én weten we zeker dat de bestanden en gegevens goed beveiligd zijn. Google Drive maakt namelijk gebruik van een zeer sterke versleuteling en zorgt ervoor dat derden niet zonder toestemming toegang hebben tot de bestanden en gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, waarbij je een verzoek aan ons in kunt dienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een bestand naar jou of naar een door jou gespecificeerde organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van toestemming of gegevensoverdracht kun je indienen via info@rolsteigers.nl. We willen je graag vragen om bij een dergelijk verzoek een kopie/scan van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we zeker weten dat jij het bent. Maak in deze kopie/scan je pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan), het documentnummer en het Burgerservicenummer zwart. Zo wordt je privacy beschermd. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op je verzoek.

Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligt Rolsteigers.nl persoonsgegevens?

We nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en treffen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging te voorkomen. De maatregelen die wij hierin treffen zijn:

 • Je gegevens worden versleuteld verstuurd via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kun je zien aan het feit dat onze website-URL begint met “https://” en aan het hangslotje dat voorin de adresbalk staat.
 • We voeren regelmatige updates uit aan alle onderdelen van onze website, zodat we werken met de meest recente en daarmee de veiligste versies.
 • De servers en apparaten waar wij mee werken zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewalls.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

Noodzakelijke cookies

Bij je eerste bezoek informeren wij je over deze cookies. Volgens de wet hoeven we geen toestemming te vragen voor het plaatsen van de Noodzakelijke cookies, omdat deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vind je hier.

Het is mogelijk om je af te melden voor cookies van alle websites door de instellingen van je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle bestaande cookies wissen in de instellingen van je internetbrowser. Als je deze uitzet, kan het zijn dat er functionaliteiten van onze website wegvallen en dat deze niet meer naar behoren functioneert.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden je daarom aan om het beleid in de gaten te houden en deze regelmatig te controleren op wijzigingen.

De laatste datum van aanpassing is: 30 juli 2023.